19150218 - Venia

Venia

att under tre månader från och med 1 mars uppehålla gudstjänsterna i Burs pastorat har lämnats fil. d:r Peter H. Nehleen.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 Februari 1915
N:r 40