19150219 - Död. Lars Henrik John Karlsson.

Att vår innerligt älskade son och broder Lars Henrik John Karlsson stilla och fridfullt afled å Sjukhuset å Visborgs slätt onsdagen den 17 febr. kl. 3 f. m., i en ålder af 31 år, 5 mån.: djupt sörjd och saknad af oss, syskonbarn, öfrig släkt och en talrik vänkrets, är det vår smärtsamma plikt tillkännagifva.
Sudergårda i Stenkyrka den 19 febr. 1915
Elisabet och Olof Olofsson.
Syskonen.

Nu har du vunnit i sista striden,
Nu har du funnit den fulla friden,
Du skådar dagen som kväll ej har;
Men ljust ditt minne är bland oss kvar.

Invid din kista, där stoftet hvilar.
Ett tack — ett sista — från hjärtat ilar.
Och följer dig på din segerfärd,
Till andra stranden — vår längtans värld.
Älskad och saknad.Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41