19150219 - Dagens postbåt,

Dagens postbåt,

ång. Polhem, hitlände från Nynäshamn kl. 2,15 e. m.Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41