19150220 - Tack. CARL BERGVALL.

Till alla som hedrat min afl. hustrus minne med kransar och blommor och deltagit i min djupa sorg frambären härmed mitt vördsamma tack.
Stånga den 20 febr. 1915.
CARL BERGVALL.Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1915
N:r 42