19150220 - Död. Margareta Helena Cederlund.

Tillkännagifves att vår älskade maka och moder Margareta Helena Cederlund stilla och fridfullt afsomnade i tron på sin Frälsare måndagars den 15 februari i en ålder af 67 år, 1 mån. 5 dagar; innerligt sörjd och saknad af mig, barn, barnbarn, släkt och många vänner.
Sigsarfve i Näs den 20 febr. 1915.
Olof Cederlund.
Barnen.

Så löne Gud hvad ej vi förmådde!
Det var ditt frö hon i tiden sådde.
Det är din kärlek, den evigt höge,
Som speglar sig i en moders öga,
Och därför käns som en sol gått ner
När detta öga ej strålar mer.Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1915
N:r 42