19150220 - Auktion vid Annexen i Sundre.

Auktion vid Annexen i Sundre.

Genom offentlig auktion, som förrättas vid Annexen i Sundre socken onsdagen den 3 nästa mars kl. 10 f. m., låter arrendatorer Johan Pettersson försälja yttre inventarier såsom: 3 st. större arbetshästar, 6 kor, 2 tjurar och 25 höns, 1 st. slåttermaskin, 1 hästräfsa, hackelsemaskin, 4 arbetsvagnar, 1 mindre lastvagn, 1 mjölkvagn, vänd- och spetsplogar, fjäder-, klös- och pinnharfvar, 3 foderhäckar, 2 lasthäckar, 1 skakvind, diverse handredskap m. m.
Äfven kommer att försäljas diverse. husgerådssaker.
Godkände inropare erhåller anstånd med betalningen till den 1 nästa okt., andra betala vid anfordran.
Vennes i Sundre den 18 febr. 1915.
ANTON LARSSON.Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1915
N:r 42