19150220 - Landskyrkornas uppvärmning.

Landskyrkornas uppvärmning.

K. befhde har till domkapitlet för yttrande öfverlämnat en af kyrkoherden Emil Kahl å Vänge församlings vägnar gjord ansökan om fastställelse å antaget förslag om införande af centraluppvärmningsanordning i församlingens kyrka.Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1915
N:r 42