19150222 - Död. ANNA.

Tillkännagifves att den gode Guden behagat till sig hemkalla vår älskade lilla ANNA, lämnande oss och nära anhöriga i stor sorg och saknad.
Slite den 21 februari 1915.
Selma Sjögren,
född Carlsson.
Ebba, Sven.Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Februari 1915
N:r 43