19150222 - Auktion vid Tungelbos i Levide.

Auktion vid Tungelbos i Levide.

Genom auktion, som förrättas vid Tungelbos i Levide socken måndagen den 1 nästk. mars kl. 11 f. m., låter landtbtukaren Adolf Malmros försälja en åkkärra, en mjölkvagn, en skumplog, en rotfruktsskärare, ett par unga, vackra smålandsoxar, 5 st. högmjölkande kor, 10 st grisar i olika åldrar, 10,000 kg. hö (klörverblandadt timotej), 15,000 kg. rofvor, och 25 tunnor potatis.
Af mig såsom säkre ansedde inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1 inst. okt., andra betala kontant eller vid anfordran.
Hemse den 21 febr. 1915.
EMIL ENEMAN.Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Februari 1915
N:r 43