19150222 - En pensionsfråga.

En pensionsfråga.

 
I en på lördagen aflämnad proposition föreslås en pension af 900 kr. årligen åt sergeanten vid Gotlands infanteriregemente J. O. A. Ahlqvist.


Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari
N:r 43