19150222 - Till fältläkarestipendiater

Till fältläkarestipendiater

 
i fältläkarekåren ha utnämts fältläkarstipendiaten i kårens reserv, med. kand. Karl Henrik Grape samt med. kand. Wilhelm Birger Bosäus, båda nyligen inkallade till krigstjänstgöring vid Gotlands trupper.


Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari
N:r 43