19150222 - Rättegångs- och Polissaker.

Rättegångs- och Polissaker.
Visby rådhusrätt.

Å förbjuden jakttid. En hemmansägare från Ganthem var instämd för det han 17 februari å torget här i stan den till salu utbjudit två harar, hvilka som bekant från och med 16 i denna månad äro fridlysta, utan att de utbjudna hararna varit försedda med faststäldt märke, utvisande att de blifvit skjutna i tid. Hararna får, klarades förbrutna. Svar dömdes att böta 10 kronor.

För förargelseväckande beteende fick en person här ifrån staden böta 10 kr.Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Februari 1915
N:r 43