19150223 - Krigsbilder.

Krigsbilder.

Engelskt infanteriregemente
rastar i en skogsdunge i Flandern.

Kavalleri i skyttegrafven.
Kyrassiärofficer anställer observationer genom prismakikare, hvars öfverdel gjorts oigenkänlig genom att den omvirats med betblast.

Primitivt kafé
i en österrikisk skyttegraf.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Februari 1915
N:r 44