19150223 - På epidemisjukhuset

På epidemisjukhuset

inlades igår en 5-årig gosse, son till en vid Follingboväg bosatt landtbrukare, hvilken insjuknat med syzmptom som kunde tyda på barnförlamning. Man är emellertid radan på det klara med att här dess bättre icka är fråga om barnförlamning, utan det onda hvaraf barnet lider torde vara akut ledgångsreumatism.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Februari 1915
N:r 44