19150223 - Passagerarelista.

Passagerarelista.

Med HANSA från Stockholm & Nynäs 23 febr.: Löjtnanter Cahlman, Rosander, grossh. Cornelius, Kahn, tulluppsyningsm. Sjöberg, lotsförman Friberg, hrr Håkansson Lydin, Häggström, Gabrielsson, Hammer, Larsson, Turster, Berg, Olsson, Andersson, Nilsson, Bergman, Pettersson, Berlin; frurar Larsson, Krusell, frkn Wickström, Tiberg, Engström, Olin, Wolfart, Larsson; 1 däckspassagrerare.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Februari 1915
N:r 44