19150224 - Tack. L. P. QVIBERG.

På grund af sjukdom får jag först nu tillfälle att till alla som visat vänlighet och deltagande vid min makes, f. d. folkskolläraren L. P. QVIBERGS bortgång och särskildt till hans forna elever från Gammelgarn som hedrat sin lärares minne, uttala mitt varma tack.
Norrlanda den 18 februari 1915.
ANNA AVIBERG, f. Rönnberg.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Februari 1915
N:r 45