19150224 - Doktor E. Ekelöf,

Doktor E. Ekelöf,

förre extra provtinsiallälkaren i Ljugarn, som nu snart i 3 år varit ordinarie provinsialläkare i Arjepluags distrikt, Lämnar i dagarna Lappmarken för att den 1 mars tillträda provinsialläkaretjänsten i Knifsta i närheten af Upsala.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Februari 1915
N:r 45