19150224 - Bröllop

Bröllop

firades i lördags å stadshotellet i Upsala mellan från Gotland bördige med. licentiaten Gutstaf Olofsson oh fröken Thyra Sundström, dotter till framlidne kamrer Hjalmar Sundström och hans efterlämnade maka, född Didon.
Vigseln förrättades af pastor G. Kihlstedt, Sundbyberg.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Februari 1915
N:r 45