19150224 - Dalhems landstormsförening

Dalhems landstormsförening

anordnar i sameband med årsmötet i därvarande folkskola nu om lördag eftermiddagen festtillställning, som lofviar att bli synnerligenintressant och anslående. Programmet upptar militärt föredrag, sång, deklamation, regementsmusik, sjukvårdsföredrag och utlottning af konstsaker. Det duger väl!
Extra tåg afgår från Roma kl. 4,15 och från Gotlands Hesselby till Roma och Visby kl. half 11 på aftonen.
Med hänsyn till det behjärtansvärda och fosterländska, syftet synes det oss, som om festen bör kunna påräkna ett talrikt besök.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Februari 1915
N:r 45