19150225 - Auktion å virke och ved

Auktion å virke och ved

vid Norrgårda i Veskinde onsdagen den 3 mars kl. 11 f. m. (½ fjärdingsväg från Veskinde järnvägsstation), hvarvid kommer att försäljas omkring 200 tolfter prima bräder i olika bredder, 200 tolfter vrakbräder, 100,000 spån, span- och tvetved i kaster, 200 kanter grenved, plank och fyrkantvirke.
3 mån. betalningsanstånd lämnas godkände köpare, öfriga vilkor tillkännagifvas vid auktionen.
Visby den 23 febr. 1915.
K. Jacobsson.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 Februari 1915
N:r 46