19150225 - Domkapitlet

Domkapitlet

har infordrat skolrådets förklaring före 10 mars rörande den förut omnämda, af hr A. B. Björkman i Visby till domkapitlet ingifna anmälan mot skolrådet i Visby för det skolrådet låtit B:s son Gösta Björkman utan faderns vetskap deltaga i slöjdundervisningan vid folkskolan.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 Februari 1915
N:r 46