19150225 - Såsom rymmare

Såsom rymmare

efterlysas värnpliktige n:r 161 75/1912 Per Georg Pettersson och n:r 131 75/1911 Johan Herman Jonsson. Den förre. som är född 5 juni 1890 och skrifven i Visby, uppgaf sin adress under permissionstiden vara Gärdslösa; den senare är född 10 dec. 1887 och likaledes skrifven i Visby, Söderhem 27.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 Februari 1915
N:r 46