19150226 - Auktion vid Bringsarfve i Eskelhem.

Auktion vid Bringsarfve i Eskelhem.

Tisdagen d. 2 mars från kl. 11 f. m. kommer genom offentlig auktion efter Lars Stenström, Bringsarfve i Eskelhem, att försäljas all boets löse_iendom såsom: något guld och silfver, järn- & blecksaker, träkärl, möbler, sängkläder, snickareverktyg, något ved och virke samt den aflidnes gångkläder; äfven försäljas ett ladugårdshus af trä, 40 aln. längd, 10 aln. bredd, 5 1/2 höjd, samt 3 höutsädes-halmstackar; allt med betalningsanstånd till den 1 nästk. salut.
Rovalds, Eskelhem d 25 febr. 1915.
Johan Olsson.Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47