19150226 - Auktion å rotfrukter.

Auktion å rotfrukter.

C:a 300,000 kg. rofvor komma att försäljas å offentlig auktion pa följande platser:
Slite A järnvägsstationen den 1 Mars kl. 11 f. m.
Thure Holmqvist.
Visby å J. V. Högvalls gård, öster, den 2 mars kl. 12 midd. K. Jakobsson.
Roma å järnvägsstationen den 2 mars kl. 10 f. m.
Hj. Johansson.
Tingstäde å järnvägsstationen den 3 mars kl. 11 f. m.
Hj. Nyström.
Burgsvik å järnvägsstationen den 6 mars kl. 12 midd.
Svante J: Lindström.
Betalningsanstånd lämnas godkände köpare till 1 okt. 1915.
Obs.! Tingstäde hålles auktionen den 3 mars, ej den 5, som annonsen i tisdags oriktigt angaf.Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47