19150226 - Auktion vid Ålarfve i Roma.

Auktion vid Ålarfve i Roma.

Tisdagen den 2 nästk. mars kl. 1 på dagen låter landtbr. N. Nilsson, Ålarfve i Roma, genom offentlig auktion på sågplatsen försälja: 50 kaster gran. och kastved af såväl björk som fur, stängselstolpar af ek, ett parti björkplank samt ett såghus. Godkände inropare erhålla betalningsanstånd till den 1 nästkommande oktober.
Brogårds i Fardhem i febr. 1915.
L. O. NILSSON.Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47