19150226 - Auktion i Helvi.

Auktion i Helvi.

Lördagen den 6 mars från kl. 10 f. m. låter handl. K. L. Pettersson, Sudergårda i Helvi, genom auktion försälja en del lösöre såsom 2 hästar, däraf ett sto, 2 kor. 1 kviga, 40 st. höns, en lastvagn bärande 1600 kg. och en äggkläckningsmaskin samt en del bodvaror, skodon och porslin m. m., en del velocipeddelar såsom ringar och slangar, samt begagnade velocipeder.
Kände vederhäftige inropare erhålla 3 mån. betalningsanstånd.
Heivi i febr. 1915.
Arvid Mörrby.Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47