19150226 - Auktion å rundtimmer och ved i Helvi.

Auktion å rundtimmer och ved i Helvi.

Lördagen den 6 mars kl. 12 e. m. låter Liljewalchska skogsfonden genom auktion, som hålles i s. k. Hollandarhagen under Malms i Helvi, förställa c:a 400 rundtimmer, ett större parti flowed samt å marken liggande grenar. Samling vid »Silfverhaggrind». Betalningsanståd till 1 september d. å.
Helvi i februari 1915.
ARVID MÖRRBY.Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47