19150226 - Dagens postbåt

Dagens postbåt

ång. Polhem, hitlände från Stockholm via Nynäs kl. 1,50 e. m.


Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47