19150226 - Från artillerikåren.

Från artillerikåren.

Kapten U. Lundgren har entledigats från befattningen som chef för 1:a batteriet; som t. f. chef för nämda batteri har tillsvidare förordnats löitnant T. Åkerlund.
Som t. f. chef för 3:e batteriet har löitnant G. von Braun förordnats.


Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47