19150227 - Död. Emelia Maria Augusta.

Tillkännagifves att den gode Guden behagat hädankalla till det bättre hemmet min kära dotter Emelia Maria Augusta, född den 28 aug. 1895, som stilla afled idag, sörjd och saknad af mig, syskon, samt öfriga släktingar och vänner.
Bringearfve i Levide den 26 febr. 1915.
Laura Melin, f. Borg.

Sörj ej moder, sörj ej farbror,
Sörj ej syskon efter mig.
Jag är hemma hos min fader
Och har fröjd evinnerlig.Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1915
N:r 48