19150227 - Arbetareföreningens Biografteater.

Arbetareföreningens Biografteater.
En öfvermänsklig själfuppoffring.Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1915
N:r 48