19150227 - frih. A. G. A. Leijonhufvud.

Öfverstelöjtnanten
frih. A. G. A. Leijonhufvud.
Den nye t. f. chefen för Gotlands inf -reg.Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1915
N:r 48