19150227 - Sjuttiosex år

Sjuttiosex år

fyller på måndag förre kanslivaktmästaren A. W. Engqvist härstädes.Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1915
N:r 48