19150227 - Naturskydd.

Naturskydd.

Vetenskapsakade men har förordat en af naturskyddsföreningen till k. bfhde i Gotlands län gjord framställning om fridlysning af den i södra delen af Martebo myr belägna Hällholmen, känd för sitt idegransbestånd.Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1915
N:r 48