5049.jpg

19150215 - Auktion å ved i Hejdeby.

Auktion å ved i Hejdeby.

Torsdagen den 18 dennes kl. 2 e. m. kommer genom auktion i Bolarfve hage invid Hejdeby landsväg, omkring 6 km. från Visby, att försäljas ett parti utmärkt god, klufven stubbved.
Godkände inropare erhålla betalningsanstånd till den 1 juli innev. år.
Visby i febr. 1915.
K. Jacobsson.Gotlands Allehanda.
Måndagen den 15 Februari 1915.
N:r 37.