1874

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
18740103 - Den s. k. förtoendenämnden 156
18740103 - Död. BRITA LAURENTINA OLOFSDOTTER. 168
18740103 - Egendomsköp. 165
18740103 - Enligt anmälan 153
18740103 - Enligt inkommen anmälan 161
18740103 - Entreprenad-Auktion 160
18740103 - Förordnade, 170
18740103 - Förre Källarmästaren 157
18740103 - Fryxells historia. 153
18740103 - Haverist. 172
18740103 - Hjorten på Gotland. 156
18740103 - Kungl. Maj:t 136
18740103 - På begäran 145
18740103 - Stads-Hotelet i Wisby 161
18740107 - Död. ERNST BROANDER. 146
18740107 - Rättelse. 142
18740107 - Till kontrollör 145
18740107 - Tillkännagifvanden. 152
18740107 - Wisby hamn och vågbrytare. 142
18740110 - Afsked. 125
18740110 - Antalet utvandrare, 148
18740110 - Död. FERDINAND HÄGG. 127
18740110 - I enlighet med föreskrifterna 142
18740110 - Konungens Befallningshafvandes Kungörelser. 137
18740110 - Sällskapet D. B. W. 157
18740110 - Sandön 153
18740110 - Teaterhuset i Wisby. 137
18740110 - Utvandringen till Amerika. 135
18740114 - Ångaren Neptun 154
18740114 - Enligt inkomna anmälanden 134
18740114 - Förordnande. 122
18740114 - Kongl. Postångfartyget Sofia 148
18740114 - Nöjen. 157
18740114 - Öfverste Vegesach 140
18740114 - Okynne. 147
18740114 - Prestval. 128
18740114 - Till föreståndare 113
18740114 - Till Ordförande 132
18740117 - Ångaren Neptun 132
18740117 - Ansökningstid. 136
18740117 - Återvändande emigranter. 145
18740117 - Död. GEORG NICLAS ÅCKANDER. 137
18740117 - Död. OLOF PETTER HERMAN. 143
18740117 - Domaremerit. 128
18740117 - En Gotländsk artist. 122
18740117 - Enligt inkommen anmälan 145
18740117 - Medalj. 126
18740117 - Strandning. 129
18740117 - Vinddrifvare. 140
18740121 - Ångaren Neptun 141