1874

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
18740103 - Den s. k. förtoendenämnden 278
18740103 - Död. BRITA LAURENTINA OLOFSDOTTER. 280
18740103 - Egendomsköp. 290
18740103 - Enligt anmälan 270
18740103 - Enligt inkommen anmälan 312
18740103 - Entreprenad-Auktion 293
18740103 - Förordnade, 300
18740103 - Förre Källarmästaren 280
18740103 - Fryxells historia. 272
18740103 - Haverist. 320
18740103 - Hjorten på Gotland. 267
18740103 - Kungl. Maj:t 245
18740103 - På begäran 257
18740103 - Stads-Hotelet i Wisby 289
18740107 - Död. ERNST BROANDER. 261
18740107 - Rättelse. 264
18740107 - Till kontrollör 262
18740107 - Tillkännagifvanden. 323
18740107 - Wisby hamn och vågbrytare. 268
18740110 - Afsked. 228
18740110 - Antalet utvandrare, 298
18740110 - Död. FERDINAND HÄGG. 253
18740110 - I enlighet med föreskrifterna 265
18740110 - Konungens Befallningshafvandes Kungörelser. 254
18740110 - Sällskapet D. B. W. 277
18740110 - Sandön 364
18740110 - Teaterhuset i Wisby. 271
18740110 - Utvandringen till Amerika. 252
18740114 - Ångaren Neptun 276
18740114 - Enligt inkomna anmälanden 288
18740114 - Förordnande. 239
18740114 - Kongl. Postångfartyget Sofia 276
18740114 - Nöjen. 332
18740114 - Öfverste Vegesach 266
18740114 - Okynne. 280
18740114 - Prestval. 248
18740114 - Till föreståndare 300
18740114 - Till Ordförande 359
18740117 - Ångaren Neptun 254
18740117 - Ansökningstid. 257
18740117 - Återvändande emigranter. 274
18740117 - Död. GEORG NICLAS ÅCKANDER. 265
18740117 - Död. OLOF PETTER HERMAN. 284
18740117 - Domaremerit. 237
18740117 - En Gotländsk artist. 236
18740117 - Enligt inkommen anmälan 265
18740117 - Medalj. 222
18740117 - Strandning. 239
18740117 - Vinddrifvare. 257
18740121 - Ångaren Neptun 264