1874

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
18740103 - Den s. k. förtoendenämnden 66
18740103 - Död. BRITA LAURENTINA OLOFSDOTTER. 73
18740103 - Egendomsköp. 70
18740103 - Enligt anmälan 66
18740103 - Enligt inkommen anmälan 71
18740103 - Entreprenad-Auktion 66
18740103 - Förordnade, 73
18740103 - Förre Källarmästaren 60
18740103 - Fryxells historia. 62
18740103 - Haverist. 71
18740103 - Hjorten på Gotland. 59
18740103 - Kungl. Maj:t 57
18740103 - På begäran 66
18740103 - Stads-Hotelet i Wisby 68
18740107 - Död. ERNST BROANDER. 53
18740107 - Rättelse. 52
18740107 - Till kontrollör 54
18740107 - Tillkännagifvanden. 51
18740107 - Wisby hamn och vågbrytare. 44
18740110 - Afsked. 46
18740110 - Antalet utvandrare, 49
18740110 - Död. FERDINAND HÄGG. 43
18740110 - I enlighet med föreskrifterna 48
18740110 - Konungens Befallningshafvandes Kungörelser. 47
18740110 - Sällskapet D. B. W. 55
18740110 - Sandön 45
18740110 - Teaterhuset i Wisby. 44
18740110 - Utvandringen till Amerika. 44
18740114 - Ångaren Neptun 53
18740114 - Enligt inkomna anmälanden 45
18740114 - Förordnande. 41
18740114 - Kongl. Postångfartyget Sofia 57
18740114 - Nöjen. 39
18740114 - Öfverste Vegesach 43
18740114 - Okynne. 50
18740114 - Prestval. 43
18740114 - Till föreståndare 37
18740114 - Till Ordförande 44
18740117 - Ångaren Neptun 40
18740117 - Ansökningstid. 42
18740117 - Återvändande emigranter. 48
18740117 - Död. GEORG NICLAS ÅCKANDER. 41
18740117 - Död. OLOF PETTER HERMAN. 41
18740117 - Domaremerit. 42
18740117 - En Gotländsk artist. 40
18740117 - Enligt inkommen anmälan 45
18740117 - Medalj. 38
18740117 - Strandning. 45
18740117 - Vinddrifvare. 48
18740121 - Ångaren Neptun 42