1874

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
18740103 - Den s. k. förtoendenämnden 199
18740103 - Död. BRITA LAURENTINA OLOFSDOTTER. 198
18740103 - Egendomsköp. 200
18740103 - Enligt anmälan 189
18740103 - Enligt inkommen anmälan 201
18740103 - Entreprenad-Auktion 197
18740103 - Förordnade, 211
18740103 - Förre Källarmästaren 192
18740103 - Fryxells historia. 182
18740103 - Haverist. 219
18740103 - Hjorten på Gotland. 187
18740103 - Kungl. Maj:t 168
18740103 - På begäran 177
18740103 - Stads-Hotelet i Wisby 202
18740107 - Död. ERNST BROANDER. 188
18740107 - Rättelse. 183
18740107 - Till kontrollör 186
18740107 - Tillkännagifvanden. 193
18740107 - Wisby hamn och vågbrytare. 184
18740110 - Afsked. 159
18740110 - Antalet utvandrare, 192
18740110 - Död. FERDINAND HÄGG. 159
18740110 - I enlighet med föreskrifterna 175
18740110 - Konungens Befallningshafvandes Kungörelser. 168
18740110 - Sällskapet D. B. W. 194
18740110 - Sandön 204
18740110 - Teaterhuset i Wisby. 178
18740110 - Utvandringen till Amerika. 168
18740114 - Ångaren Neptun 187
18740114 - Enligt inkomna anmälanden 171
18740114 - Förordnande. 154
18740114 - Kongl. Postångfartyget Sofia 188
18740114 - Nöjen. 195
18740114 - Öfverste Vegesach 175
18740114 - Okynne. 189
18740114 - Prestval. 163
18740114 - Till föreståndare 149
18740114 - Till Ordförande 176
18740117 - Ångaren Neptun 171
18740117 - Ansökningstid. 175
18740117 - Återvändande emigranter. 183
18740117 - Död. GEORG NICLAS ÅCKANDER. 173
18740117 - Död. OLOF PETTER HERMAN. 185
18740117 - Domaremerit. 162
18740117 - En Gotländsk artist. 163
18740117 - Enligt inkommen anmälan 182
18740117 - Medalj. 154
18740117 - Strandning. 162
18740117 - Vinddrifvare. 177
18740121 - Ångaren Neptun 179