1874

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
18740103 - Den s. k. förtoendenämnden 118
18740103 - Död. BRITA LAURENTINA OLOFSDOTTER. 131
18740103 - Egendomsköp. 121
18740103 - Enligt anmälan 117
18740103 - Enligt inkommen anmälan 126
18740103 - Entreprenad-Auktion 116
18740103 - Förordnade, 132
18740103 - Förre Källarmästaren 115
18740103 - Fryxells historia. 111
18740103 - Haverist. 135
18740103 - Hjorten på Gotland. 114
18740103 - Kungl. Maj:t 100
18740103 - På begäran 111
18740103 - Stads-Hotelet i Wisby 120
18740107 - Död. ERNST BROANDER. 102
18740107 - Rättelse. 104
18740107 - Till kontrollör 106
18740107 - Tillkännagifvanden. 107
18740107 - Wisby hamn och vågbrytare. 101
18740110 - Afsked. 92
18740110 - Antalet utvandrare, 110
18740110 - Död. FERDINAND HÄGG. 92
18740110 - I enlighet med föreskrifterna 100
18740110 - Konungens Befallningshafvandes Kungörelser. 93
18740110 - Sällskapet D. B. W. 113
18740110 - Sandön 105
18740110 - Teaterhuset i Wisby. 99
18740110 - Utvandringen till Amerika. 98
18740114 - Ångaren Neptun 112
18740114 - Enligt inkomna anmälanden 97
18740114 - Förordnande. 86
18740114 - Kongl. Postångfartyget Sofia 113
18740114 - Nöjen. 117
18740114 - Öfverste Vegesach 99
18740114 - Okynne. 103
18740114 - Prestval. 92
18740114 - Till föreståndare 80
18740114 - Till Ordförande 98
18740117 - Ångaren Neptun 95
18740117 - Ansökningstid. 94
18740117 - Återvändande emigranter. 101
18740117 - Död. GEORG NICLAS ÅCKANDER. 101
18740117 - Död. OLOF PETTER HERMAN. 101
18740117 - Domaremerit. 92
18740117 - En Gotländsk artist. 86
18740117 - Enligt inkommen anmälan 101
18740117 - Medalj. 86
18740117 - Strandning. 92
18740117 - Vinddrifvare. 100
18740121 - Ångaren Neptun 93