1874

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
18740103 - Den s. k. förtoendenämnden 39
18740103 - Död. BRITA LAURENTINA OLOFSDOTTER. 44
18740103 - Egendomsköp. 44
18740103 - Enligt anmälan 39
18740103 - Enligt inkommen anmälan 40
18740103 - Entreprenad-Auktion 43
18740103 - Förordnade, 44
18740103 - Förre Källarmästaren 30
18740103 - Fryxells historia. 33
18740103 - Haverist. 44
18740103 - Hjorten på Gotland. 34
18740103 - Kungl. Maj:t 36
18740103 - På begäran 40
18740103 - Stads-Hotelet i Wisby 40
18740107 - Död. ERNST BROANDER. 28
18740107 - Rättelse. 26
18740107 - Till kontrollör 25
18740107 - Tillkännagifvanden. 24
18740107 - Wisby hamn och vågbrytare. 20
18740110 - Afsked. 17
18740110 - Antalet utvandrare, 18
18740110 - Död. FERDINAND HÄGG. 17
18740110 - I enlighet med föreskrifterna 18
18740110 - Konungens Befallningshafvandes Kungörelser. 16
18740110 - Sällskapet D. B. W. 20
18740110 - Sandön 17
18740110 - Teaterhuset i Wisby. 15
18740110 - Utvandringen till Amerika. 16
18740114 - Ångaren Neptun 17
18740114 - Enligt inkomna anmälanden 15
18740114 - Förordnande. 12
18740114 - Kongl. Postångfartyget Sofia 21
18740114 - Nöjen. 15
18740114 - Öfverste Vegesach 20
18740114 - Okynne. 17
18740114 - Prestval. 16
18740114 - Till föreståndare 14
18740114 - Till Ordförande 18
18740117 - Ångaren Neptun 15
18740117 - Ansökningstid. 13
18740117 - Återvändande emigranter. 18
18740117 - Död. GEORG NICLAS ÅCKANDER. 18
18740117 - Död. OLOF PETTER HERMAN. 16
18740117 - Domaremerit. 16
18740117 - En Gotländsk artist. 13
18740117 - Enligt inkommen anmälan 16
18740117 - Medalj. 12
18740117 - Strandning. 17
18740117 - Vinddrifvare. 18
18740121 - Ångaren Neptun 15