Till kontrollör

vid bränneriet å Klintebys har konungens befallningshafvande förordnat löjtn. E. Gardell.Gotlands Allehanda
Onsdagen 7 Januari 1874
N:r 2