Rättelse.

Det af oss i förra n:ret omnämda, till Slite i haveri inkomna skeppets namn är "Victoria" och ej, såsom det uppgafs, "Neptun".Gotlands Allehanda
Onsdagen 7 Januari 1874
N:r 2