Prestval.

Vid i söndags i Atlingbo förrättadt kyrkoherdeval erhöll vice pastor C. Ihre stor röstpluralitet.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Januari 1874
N:r 4