Till Ordförande

i Hejde sokens kommualnämnal och fattigvårdsstyrelse har, enligt inkommen anmälan, hemmansegaren Oscar Åkerbäck Hejdegårda blifvit utsedd.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Januari 1874
N:r 4