Ångaren Neptun,

inkom för storm och tjocka måndags morgon till Slite der den qvarlåg ännu igår afton.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Januari 1874
N:r 4