Enligt inkommen anmälan

har till Ordförande i Dalhem sockens komunalnämd blifvit utsedd hemmansegaren Olof Nordström Björkhage.
Wishy Landskansli d. 15 Jan. 1874.
RUD. HDRN.
Johan Hambræus.Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Januari 1874
N:r 5