Vinddrifvare.

Vår korrespondent i Westergarn underrätter att råglastade skonerten Johanna, kapten Holgerson, på resa från Königsberg till Norge, inkommit i tisdags under Westergarnsholm med sönderblåste segel. Fartyget hade legat 6 veckor i Königsberg för storm och motvind samt sedermera, efter afseglingen derifrån, hållit sjön i 14 dagar.Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Januari 1874
N:r 5