Ansökningstid.

Personliga apoteksprivilegiet i Slite på Gotland sökes hos sundhetskollegium senast den 19 dennes samt provincialläkaretjensten i Råneå distrikt af Norrbottens län senast den 28 dennes.Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Januari 1874
N:r 5