Egendomsköp.

Egendomen Gällunga har i dessa dagar blifvit försåld till grosshandlaren Procopée härstädes för en summa af 200,000 daler.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Januari 1874
N:r 6