Tillkännagifves att min ömt älskade Make MÅRTEN NICKLAS FOHLIN stilla afled vid Bläsnungs i Weskinde Måndagen d. 19 Januari 1874, kl. 4 e. m., i en ålder af 46 år, 8 mån., 1 dag. Djupt sörjd och saknad af Maka, Barn, Barnabarn och Syskon, samt Slägt och Vänner.
Sv. Ps.-B. N:o 346.
B. C. FOHLIN.Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Januari 1874
N:r 7