Att Fru GUSTAFVA ABIGAEL RUTH, född Kolmodin, stilla afled å Gamlagårds i Rute Söndagen d. 18 Jan. 1874 kl. 11 f. m., i en ålder af 57 år, 2 tnån. 9 dag., varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Sv. Ps. N:r 275: 8, 9 v.Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Januari 1874
N:r 7