Kanselianslag

om hvad som åligger Nämndamannen Johan Engström att fullgöra inom sex veckor från den 29 Januari, vid vite af 15 rdr rmt
Om hvad som åligger Johan Jacobsson Kyrkljufves i Wänge fullgöra inom sex veckor från den 29 Jan. vid vite af 15 rdr rmt.Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1874
N:r 9