Ångaren Neptun

återkom i går från Vindau till Slite.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Februari 1874
N:r 10