Skallgång.

Vi torde härmed få fästa hrr jägares uppmärksamhet derpå att, enligt en inbjudning, som återfinnes i tidningens annonsafdelning, räfjagt kommer att anställas i trakten af Klinte nästkommnnde måndag, samt att samlingen sker vid Bönders, kl. 1/2 7 förmiddagen.Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 Februari 1874
N:r 13